Aktywowanie Lewej Kolumny dla modułu Wishlist – Prestashop 1.5

Jest to pewna głupota twórców presty, ale po wejściu w link „My wishlists” nie pojawia nam się lewa kolumna i uwaga , jedynie lewa kolumna! Po zmarnowaniu 20 minut życia, modyfikacji dokonuję się wchodząć w : modules->blockwishlist ->controllers->front->mywishlist.php otóż tutaj (okolice 45 linii):

wystarczy przestawić wartość false na true, oczywiście w CSS także ukryli […]

Wyświetlenie ilości produktów danego producenta w lewej kolumnie – Prestashop 1.5

Aby dodać ilość produktów danego producenta postępujemy następująco: Modyfikujemy blokmanufacturer.php  w okolicach 58 linii dodajemy do :

do argumenty dodajemy true, po modyfikacji:

następnie w  blokmanufacturer.tpl aby wyświetlić liczbę produktów wystarczy dodać:

 

Dodanie aktywnej klasy dla otwartego linku z poziomu smarty w Prestashop

Na pewno jest na to kilka sposobów , ale mi udało się stworzyć coś takiego:

deklaruje zmienną w smarty , która będzie posiadać aktualny link teraz wystarczy porównać ten link z linkiem w menu:

Wyświetlenie wszystkich produktów w prestashop 1.4

Jest to  zmodyfikowany kod do wyświetlenia wszystkich produktów w danej kategorii oraz jej podkategoriach. W pliku controllers/CategoryController.php należy odnalezc  i zmodyfikować:

Następnie należy otworzyć plik classes/Category.php znalezć kod :

Dodanie strony CMS do strony formularza kontaktowego w prestashop

W katalogu controllers/ContactController.php po